CORONA

Anno 2020

De ‘Participatiebox’
Participeren tijdens Corona. Het kan!

In tijden van Corona is het lastig elkaar te ontmoeten. Om toch participatie mogelijk te maken hebben we de Participatiebox in het leven geroepen. Deze box informeert, inspireert en activeert.

Vraag meer info aan

Terug naar de Homepage

TERUG